jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2022

Visit Jan's profile on Pinterest.
 

___________________________________________zpět na výstavu__
_____________________________________

Inflace vizuální informace jednadvacátého století

V lidských dějinách dosud nenastalo tolik významných technických pokroků s globálním informačním dopadem jako v posledních letech. Digitalizace a datová exploze plně ovládla život jednadvacátého století. Spoléháme se na nové technologie, na internetové připojení, na berličku vševědoucího rádce a okamžitého kamaráda, na vox populi v každé kapse. Tím také na nekompromisní dohled boha mobilního signálu. Při chůzi, při obědě, při konverzaci, na návštěvě, při řízení, u práce… Při činnostech, na něž jsme se plně soustředili. Dříve, než započal věk "skloněný". Věk smombií.

Doba vizuální a informační inflace ukazuje, že tolik vjemů nedokážeme plnohodnotně zpracovat. Jsme přistiženi digitálním balastem v plenkách internetové gramotnosti.

Co se stane, když nám selže připojení? Zmrzneme, zhloupneme, osamíme, náš svět bude plošší, šedivější, nebo naopak barevnější? A co že to vlastně ztrácíme, spojení, víru, nebo sebe?

Jan Dyntera

Inflation of visual information in the twenty-first century

Human history has not witnessed technological progress nor the global spread of information to the extent we have seen in recent years.
Digitisation and the explosion of data has governed our postmodern lives. We perceive these things as matter-of-fact, just part of our everyday existence. We rely on new technologies and our internet connection like a crutch, a mentor and a ready friend; it’s an on-line interactive Hyde Park that never closes its gates, a vox populi in every pocket. We also succumb to the uncompromising God-like control of the mobile signal – we rely on the endless flow of data.

We live in the inflationary times – the scale of information is so huge that we simply cannot, and even do not deserve to, fully process it.. We are caught by the digital ballast while still being in the diapers of Internet literacy..

What happens if we fail to connect? Are we going to freeze up, is our brain going to shrink? And is our world going to flatten and become more grey or, on the contrary, is it going to be more colourful in the end?
And what do we actually lose?... connection, faith or ourselves?

Jan Dyntera

____________________________________________________________________________________

___________

Od prvotní fascinace, skrze peklo obrazovky, chyby, krásu a spoustu možností jejího zobrazení, po aktuální dobu postní.

Příběh pokračuje. Žár trvá.

.
.
,
Myslím.

,- Tedy..

,.
.,
l
.

Jsem. Vykladač... Vykradač.. Výtvarník. ..?
.

A pak spoustu dalších "věcí".

__________________________________

.

Samozřejmě.