jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2022

Visit Jan's profile on Pinterest.

___________________________________________________________________________________

Environmænt archÆlogy

Už “nemusíme” nikam jezdit a chodit abychom pocítili aktuální dění, neboť svět chodí za námi a máme ho neustále v kapse. Až je to někdy otravné. Jsme stoprocentně napojeni, pokaždé když jen trochu chceme, otevřeme si okénko do světa a zjišťujeme a nasáváme. Tedy pokud nám nedojde baterie, či neselže připojení. To je pak peklo, jsme odříznuti a sami, i když se nacházíme v tramvaji plné lidí.
A proto se věnuji dokumentaci toho, co se děje, či neděje na displeji, v naší ruce, při touze hledat, šmírovat, nacházet, obdivovat, stalkovat. Občas je technika proti a sama dekonstruuje obraz do abstraktních obrazců, ploch, nikoli toho, jež "nutně" potřebujeme vidět.

A vlastně je to zajímavé, v mobilu najdeme celý svět, vše, o co se chceme zajímat, vše, co se děje, hned nadosah, je to tak lákavé a jednoduché - pro samotnou cestu za zážitkem dehonestující, vždyť nikam nemusíme, už jsme zážitek viděli a zkonzumovali.
Je špatné, když se příliš spoléháme na techniku a internetové kanály, když polevíme ostražitost, když dobrovolně zhloupneme a přijmeme tuto hru na vysvobození z naší vlastní bezradnosti, z našeho chtěného lenivění. Informace a postupy už nemusíme znát, zná je za nás Google.

Projekt vychází z "Most Searches Words by Google", tedy to, co nejvíce vyhledáváme v daný okamžik (my všichni na celém světě) a jedná se často o věci protichůdné.
Proto dvojice - proto vytahuji tyto vizuálně příbuzné, avšak tematicky naprosto rozdílné věci a dávám je k sobě do významového kontrastu - doplňují a zároveň popírají sami sebe.

Myslím, že to dost dobře ilustruje aktuální náladu. Baví mě ta dvojakost pohledu.

Jan Dyntera, 2016

___________________________________________________________________________________

We "do not have to" go anywhere and walk to feel the current situation, as the world walks behind us and have it constantly in our pocket, and it is sometimes annoying. We are absolutely linked, whenever you want just a little bit, open a window into the world and we find and suck. So if we run out of power, or the connection fails. It is then hell, we're cut off and alone, even when we are needed to stop the tram full of people.
And that's why I deal with documentation of what is/or not happening on the screen in our hands, in the desire to look, snoop, discover, admire, stalking.
Sometimes, however, the technique of painting and deconstructs itself into abstract shapes. The project is based on a bridge Searches Words by Google, that is what many are searching at the moment and is often contradictory things. Diptychs, then meet the criteria...

(from text: Requiem for a lost connection)

Diptych virtual ritualDiptych virtual ritual

(pokemon go / refuges comming)

2016

Diptych vostDiptych vost

(why did Hillary wear purple? / Trump for president)

2016

Diptych dy chtivos tiDiptych dy chtivos ti

(daesh what? / Kim Kardashian news)

2015

Diptych rozervanostiDiptych rozervanosti

(refuges is welcome / refuges is not welcome)

2015