jan@dyntera.com

SCREENFERNO
DYNTERNET
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
instasvět
nástěnky
360

VSA


Copyright 2015

Visit Jan's profile on Pinterest.

Půda Theatre was actually operating, with short breaks between years 1999 - 2006 in the village of Slatina nad Úpou. They always had only one organized special performances in mid-summer local Birthfest. Sometimes ensemble go out onto by allied festival as a touring band. Unforgettable is then Opočenská station that survived the last one.

Divadlo Půda bylo reálně činné s malými přestávkami mezi lety 1999 - 2006 v obci Slatina nad Úpou. Vždy pořádalo jedno speciální představení v polovině léta v rámci místního Birthfestu. Občas soubor vyjel na spřízněný festival jako hostující soubor. Nezapomenutelná je pak Opočenská zastávka jež zůstala tou poslední.