jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2018

Visit Jan's profile on Pinterest.

Glitchorama (náhoda jako princip?)

Skládání prožitku zajišťuje událost - tedy když se něco kolem nás děje. Anebo je nám událost předložena zprostředkovaně, sdělena informace o tom co se událo. Snímání vizuálního prožitku zajišťuje optika a záznamové médium. Vše se děje v našem zorném poli. Tolik technikálie

Tik.

Přebíráme vzory? Ty okolo nás. Adorabilní věci. Těkáme. Utíkáme od knih k blogům, od filmů ke klipům? Zkracujeme si cestu? Dokument doby? Archiv vašeho dneška? Je čas důležitý? Vytváříme zbylá panoramata našeho klipovitého pohledu? Naše panorama úhlu pohledu, které je zkreslováno již na počátku zdroji jež často nejsou nezávislé?

Tak.

Klip-o-rama.

Čas.

Čas v prostoru (záznamu). Obrazu. To co následuje.

Jak na to reagovat? Po panomaratických letech přišel půst. Únava médiem. Vyčerpání zdrojů inspirace. Opakování se nestalo matkou moudrosti, ale zhoubou. Nudou.

A proto hledám nové...

A nacházím

Rozbitý záznam. Glitchorama. Můžeme ho brát jako elektroencefalogram aktu vytváření fotografie a našeho klipovitého vjemu z okolní události. Nešť.

Vytvářím panoramaabnormálno díky náhodě a času, chybou snímacího zařízení. Záznam jen toho co se pohne, co je pro software zajímavé a proto to zaznamená. Stejně jako naše vnímáni je otupěno množstvím informací a vybírá z něho jen to "podstatné", tak i zaznamenaná panoramata se chovají jako naše podvědomí? Tuhle to je dobré a tak to přejmu, zaznamenám, zkonzumuji.
Vytvářím panoramatický klip s grafickou precizností opakujících se vzorů až fraktálových vzezření. Stejne jako naše podvědomí.

Je v chybě zobrazení digitálních dat naše budoucnost? Dává nám náhoda rozbití dokonalého digitálního (digitálními, téměř neztrátovými prostředky vytvořeného) obrazu ten správný prvek náhody moderního jednadvacetstoletí dlouhého umění konečný punc světovosti, jak o něm kdysi mluvil Jackson Pollock a jiní? Není úplně čistý bezchybný obraz, až tak nudný? Není potřeba pro finální dokončenou uměleckou formu - pověstnou třešničku na dortu - zapracovat onen počáteční stav = chaos. Není unifikovaná přeretušovaná fotografie přežitek? Kde je ten prvek náhody, který dělal z každého kousku umění naprostý originál? A je toho tolik...

Ale každopádně. Časosběr. Sběr. Ber.

Pro první seznámení se s problematikou představujeme Glitchorama fotografie. Skládání obrazu zajišťuje čas a pohyb - panoramatický posun lineární – nezávislý software se snaží s chybou použití média vyrovnat a tak rovná záběr do sebe v podobě vertikálních pruhů vždy v momentě, kdy do prostoru optiky přístroje doputuje nový vizuální vjem.

Čas ve fotce. To co následuje.

 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama7.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama19.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama16.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama10.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama24.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama9.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama22.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama15.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama8.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama41.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama12.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama6.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama11.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama21.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama5.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama4.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama3.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama2.jpg
 
 
http://dyntera.com/files/gimgs/th-77_Dyntera-Glitchorama42.jpg