jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2021

Visit Jan's profile on Pinterest.

Krajina je obrovská událost, otevřená epocha, široký obzor. Usnášení a schopný sled událostí, prostoru i času. Pouhá potřeba obhlédnout. Ta krajina měst, trav i hor. Krajina dnem i nocí, krajina tmouhou. Prohledat, pochodit, prožít. Ukousat, unavit, usnout. Tak. Anebo naomak.

99 černobílých panoramatických fotografií z let 2001 - 2015

"Náhodně refrešuj!"