jan@dyntera.com

SCREENFERNO
DYNTERNET
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
instasvět
nástěnky
360

VSA


Copyright 2015

Visit Jan's profile on Pinterest.

Náhodný obrázek náhodné krajiny. Náhodně ukázaný a náhodně nepopsaný. Chybí klasický oceán? Veskrze ne. Tam všude byl klid, skrytá represe a dnes někde válka. Krajinozemě. Utvář světa.

Random image of random landscape. Randomly shown and randomly unmarked. Missing classical ocean? Utterly not. Everywhere there was quiet, hidden repression, and today somewhere war. Landscapeland. Face of the world.

Refrešuj #refresh

Panoramatické fotografie. 2001 až 2015